Współpracowałam z panem Rafałem Nałęczem dwukrotnie, przy okazji sprzedaży domu oraz wynajmu mieszkania w Warszawie. Pan Rafał w ciągu dwunastu dni znalazł nabywcę dla dużego domu położonego w
Zalesiu Górnym (październik 2016), wykazując się nie tylko znajomością rynku i klienta (trafnie wycenił nieruchomość, przygotował dom do prezentacji, oraz przeprowadził profesjonalną sesję zdjęciową), ale
również stworzył atmosferę, która zmniejszyła stres związany ze sprzedażą domu rodzinnego. Całkowicie przejął na siebie kontakty z klientami, prezentacje nieruchomości o rozmaitych porach dnia, także w
weekend. Dzięki temu, że wiedział, do kogo kierować ofertę (bardzo specyficzną, dom w technologii kanadyjskiej, w stylu dworku, na leśnej działce, z dala od komunikacji), liczba oglądających ograniczyła się do
tylko tych osób, które rzeczywiście były przygotowane do kupna. Pan Rafał odsiał również, na moje życzenie, tych potencjalnych nabywców, którzy nie byli klientami „gotówkowymi”. W sposób profesjonalny zajął
się stroną prawną, nadzorował kompletowanie dokumentacji w urzędach, towarzyszył nam do biura notarialnego. Równie sprawnie i bezproblemowo, w ciągu tygodnia (marzec 2017) znalazł najemcę mieszkania na Ursynowie (sprawdzając wypłacalność i solidność klientów) i przeprowadził wszelkie formalności związane z umową najmu.
Zarekomendowałam pana Rafała moim przyjaciołom, którzy skorzystali z jego usług. Przy pomocy pana Rafała przygotowujemy się do sprzedaży domu rodziców.

Grażyna i Wojciech Jagielscy