fbpx

Jakie dokumenty należy przygotować do aktu notarialnego sprzedaży samej działki lub działki wraz z budynkiem?

Każdy Właściciel powinien posiadać komplet niezbędnych dokumentów do transakcji. Ważne we współpracy z doradcą ds. nieruchomości, aby zrozumieć istotę skompletowania potwierdzonych urzędowo danych już przed wystawieniem oferty na sprzedaż. Ułatwi to weryfikację braków i da czas optymalny na ich uzupełnienie. Nie ma nic gorszego niż rozczarowanie gotowych do transakcji Kupujących, gdy Właściciel dopiero zaczyna zbierać dane co właściwie jest przedmiotem transakcji, gdy jest już złożona oferta. zakupu Takie podejście utrudnia budowanie zaufania, opóźnia zawarcie umowy notarialnej i niesie ryzyka dla Właścicieli.

Dlatego profesjonalne biuro nieruchomości zadaje sobie trud, aby nie przyjmować ofert na ilość, a na jakość i pomaga Sprzedającym wg danych o ofercie podać, jak najwyższą cenę nieruchomości znając jej potwierdzone formalnie atuty.

Przystępując do wystawiania oferty na sprzedaż warto skompletować dane, które przez następne 3 miesiące są aktualne i umożliwiają na drugi dzień przystąpienie do aktu notarialnego – czy to umowy finałowej, czy przedwstępnej bez ryzyka zwrotu zadatku i niepotrzebnych nerwów lub utraty kontrahenta zainteresowanego zakupem nieruchomości.

W przypadku sprzedaży lub darowizny działki niezbędne będą:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, którą może być m.in.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • zaświadczenie zawierające informację, o tym czy nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją,
 • zaświadczenie, z którego treści wynikać będzie czy nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy nie wydano dla niej decyzji, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach,
 • dane osobowe sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania) oraz ich stan cywilny i wszelkie
 • dokumenty poświadczające zmiany nazwiska, stanu cywilnego, praw podziału majątku lub zniesienia wspólnoty majątkowej, gdyby zaszły po wpisach w KW,
 • dane dotyczące dostępu do drogi publicznej – numery KW, wypisy i wyrysy z działek w skład których następuje dostęp i podstawa prawna korzystania z takich uprawień (umowa sprzedaży całej działki lub jej udziałów, ustanowienie służebności gruntowej dla przejazdu lub /i przeprowadzenia mediów do działki sprzedawanej,
 • zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność wraz z danymi dot. rozliczenia bonifikat i zasada naliczania waloryzacji, w przypadku sprzedaży działek przed terminem,
 • dane dotyczące przekształcenia gruntów i ew. kosztów renty planistycznej lub opłaty adiaceńskiej,
 • dane doradcy podatkowe w sprawie opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT,
 • w przypadku obciążenia działki kredytami – zaświadczenie z banku o aktualnym stanie zadłużenia i zgodzie na wcześniejszą spłatę kredytu.

 

 

Jakie Dokumenty Nalezy Przygotowac Do Aktu Notarialnego Sprzedazy Samej Dzialki - Re/Max Capital

 

W przypadku sprzedaży budynku jednorodzinnego dochodzą do powyższego wykazu:

 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania,
 • wypis z kartoteki budynkowej,
 • nadanie numeru policyjnego,
 • charakterystyka energetyczna budynku,
 • do umowy przyrzeczonej będą potrzebne dodatkowo:
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
  • dane czy była prowadzona działalność gospodarcza lub gdy jest prowadzona (dodatkowo zaświadczenie z US i ZUS)

Kupujący może prosić o dostarczenie dodatkowo:

 • projektu powykonawczy i dokumentacji technicznej wraz z gwarancjami,
 • umowy z dostawcami mediów i dane dot. podłączenia mediów.

Nie jest to mały zbiór danych, ale w przypadku zakupu nieruchomości wchodzą w grę duże pieniądze i konieczność zbudowania zaufania między stronami przyszłego kontraktu. Negocjacje mając komplet danych są skrupulatne, szybsze i pewniejsze.

Witryna korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, więcej na ten temat dowiesz się w Polityce prywatności.