Działka inwestycyjna 13 000 m2

7 800 000 PLN 600 PLN m²
  • Powierzchnia 13 000 m²
  • Internet: Tak
  • Gaz: Tak
  • Woda: Tak
  • Prąd: Tak
  • Kanalizacja: Tak
  • Ogrodzenie: brak
  • Droga: asfaltowa

Działka inwestycyjna z możliwością budowy 13 domów jednorodzinnych. Zlokalizowane w Jankach tuż przy skrzyżowaniu S8 i S7. 400 metrów od Galerii Handlowej w Jankach. 17 km od centrum Warszawy. Na działki znajduje się ogromny znak umożliwiający komercyjny wynajem.

Warunki zabudowy wydane dla inwestycji: budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących. Planowany podział 1000m2
nieruchomości na 13 działek budowlanych i drogę wewnętrzną.

Powierzchnia działki zabudowana budynkami – nie więcej, niż 22% powierzchni działki.
Szerokość elewacji budynku (każdego) od strony ul. Mszczonowskiej – 13m + 20%.
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej głównej bryły budynku, jej gzymsu lub attyki – min. 3m -max 9,5m.
Wysokość budynku (każdego) – od min. 7m do max 10m od poziomu gruntu przy wejściu do najwyższego punktu kalenicy dachu; dachy budynków: dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci 5o – 45o.
Zapewnić na własnym na własnym terenie min. 2 miejsca parkingowe dla samochodów / 1 lokal mieszkalny.
Objęty zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Działka ma dostęp do ul Mszczonowskiej – drogi publicznej, powiatowej. Doprowadzone jest gaz i woda. Reszta mediów przy ulicy Mszczonowska.

***ENGLISH***

Investment plot with the possibility of building 13 single-family houses. Located in Janki, near the intersection of S8 and S7. 400 meters from the Shopping Mall in Janki. 17 km from the center of Warsaw. There is a huge sign on the property that can be used for commercial use.

Development conditions issued for the investment: construction of 13 detached single-family residential buildings. Planned division of 1000 m2
real estate on 13 plots of land and an internal road.

Plot area developed with buildings – no more than 22% of the plot area.
The width of the building facade (each) from the side of ul. Mszczonowska – 13m + 20%.
Height of the upper edge of the front elevation of the main body of the building, its cornice or attic – min. 3m – max 9.5m
Building height (each) – from min. 7m to a maximum of 10m from the ground level at the entrance to the highest point of the roof ridge; roofs of buildings: two- or multi-slope with a slope of 5o – 45o.
Provided the premises, min. 2 parking spaces for cars / 1 apartment.
There was a consent to change the use of agricultural land for non-agricultural purposes.

The plot has access to Mszczonowska Street – a public and district road. Gas and water are supplied on the plot. The rest of the media are also on Mszczonowska Street.

Zapytaj o nieruchomość

    Witryna korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, więcej na ten temat dowiesz się w Polityce prywatności.