Działka budowlana w Powsinie przy Parku

Działka (Budowlana) na sprzedaż
2 354 000 PLN
Drukuj ofertę
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 2 354 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Wilanów Powsin , Potułkały
  • Numer oferty : REM184277
  • Cena za m2 : 1 000 PLN

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną w świetnej , prestiżowej lokalizacji w Powsinie, w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w sąsiedztwie Parku w Powsinie 2354 m2.Działka 2/8 dla obszaru funkcjonalnego 7MN z przeznaczeniem terenu na zabudowę jednorodzinną w zieleni z towarzyszącymi nieuciążliwymi usługami,jako przeznaczenie podstawowe.Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym przy czym w budynku wolno stojącym dopuszcza się realizację do czterech lokali mieszkalnych, a w budynku bliźniaczym do dwóch lokali w jednym segmencie.Sposób zagospodarowania:- minimalna wielkość działek nowo tworzonych : 2000 m2.Linie zabudowy:- nieprzekraczalne 5 m od linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych i pieszo      jezdnych.- wysokość zabudowy - max 10 m- obowiązek utrzymania min 80% powierzchni biologicznie czynnej .