Działka budowlana w Powsinie - sprzedaż

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
2 048 000 PLN
Drukuj ofertę
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 2 048 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Wilanów Powsin , Potułkały
  • Numer oferty : REM194157
  • Cena za m2 : 1 000 PLN

Oferuję na sprzedaż działkę budowlaną w Powsinie w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w sąsiedztwie parku w Powsinie 2048 m2.Działka 2/7 dla obszaru funkcjonalnego 7MN z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę jednorodzinną w zieleni  z towarzyszącymi, nieuciążliwymi  usługami.Należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym przy czym w budynku wolno stojącym dopuszcza się realizację do czterech lokali mieszkalnych, a w budynku bliźniaczym do dwóch lokali w jednym segmencie.Sposób zagospodarowania:- minimalna wielkość działek nowo tworzonych 2.000 m2.Linie zabudowy:- nieprzekraczalne 5m od linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.- wysokość zabudowy - max 10m- obowiązek utrzymania min80% powierzchni biologicznie czynnej.