fbpx

Obowiązkowe „Świadectwo charakterystyki energetycznej” na rynku wtórnym sprzedaży i wynajmu

Obowiązkowe „Świadectwo charakterystyki energetycznej” na rynku wtórnym sprzedaży i wynajmu od 28.04.2023

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce dla nowo budowanych domów (od 2009 r.), a także domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Umowę wynajmu można było zawrzeć bez tego dokumentu.

Stąd Klienci kupujący od wielu lat nieruchomości na rynku pierwotnym znają już doskonale to pojęcie. Na wtórnym rynku funkcjonowała inna praktyka za zgodą stron umowy sprzedaży. Obowiązek sporządzenia i przekazania świadectwa dotyczy również zakończenia budowy, pozwolenia na użytkowanie, a także jest dokumentem wymaganym w wielu dotacjach i dofinansowaniach.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 roku – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

Dlatego dokument ten będzie obligatoryjnie wymagany na rynku wtórym, aby określić wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, części budynku czy lokalu, który będzie zbywany lub wynajmowany.

Sporządza świadectwa osoba z uprawnieniami wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo ważne jest 10 lat.

Wzór określony został przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zawiera liczne parametry techniczne budynku, jego zapotrzebowanie energetyczne, adres, zdjęcie obiektu oraz dane osoby sporządzającej świadectwo.

Kupujący lub najemca może poznać szczegółowe dane techniczne budynku takie, jak rodzaj, adres, data budowy, rodzaje przegród budowlanych, sposobu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia ect. Do tej pory analizował kopie rachunków za eksploatację, faktury, gwarancje oraz bieżące przeglądy istniejących elementów.

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna – nawet do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Właściciele mieszkań muszą przygotować się na nowy wydatek rzędu (ok.300-1000 zł), ponieważ sprzedaż lub wynajem mieszkania będą możliwa tylko po przedstawieniu świadectwa energetycznego.

 

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej - Re/Max Capital

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań.

Na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

Przy dzisiejszym wzroście kosztów eksploatacji i większej świadomości wpływu na środowisko, część osób zdecydowanie będzie preferowała budynki o lepszych parametrach, a część nadal zdecydowanie wybierze lepsze lokalizacje i wkalkuluje w cenę nabycia konieczność modernizacji, co zresztą i tak zawsze miało miejsce. Ceny zakupu mediów również ulegają zmianom.

Na rynku pierwotnym deweloperzy od lat dbali o lepsze parametry budynków, choć umowa przedwstępna zakupu nie gwarantowała, że zostaną uzyskane zakładane wstępnie parametry. Dopiero na etapie odbiorów poznawał kupiec stan rzeczywisty i otrzymywał Świadectwo energetyczne dla zakupionej nieruchomości.

Przy obecnych cenach nieruchomości nie uważam, że klasa uzyskana w certyfikacie wykluczy zakup, gdy lokalizacja będzie tego warta i będą możliwości zmian modernizacyjnych w dalszym lub bliższym terminie. Poza tym rynek intensywniej dopiero od 20 lat wdraża różne technologie, ich koszt zakupu, eksploatacja i realne wyniki w tym koszt utylizacji elementów są na bieżąco dyskutowane przez inżynierów i w tym zakresie czekają nas ciągłe zmiany i ulepszenia. Dziś ocena najwyższa może za 10 lat plasować się znacznie gorzej, choć oczywiście idea jest słuszna.