Grzegorz Sikorski

Grzegorz Sikorski

Rejon specjalizacji: Wilanów, Żoliborz, Bemowo, Stare Babice

Zakres: najem, sprzedaż

Doświadczenie: doświadczenie w zakresie budownictwa i przepisów prawa
budowlanego. Wieloletnie zainteresowania rynkiem nieruchomości. Realizacja i
wdrażanie zdobytego doświadczenia w ramach obecnie wykonywanego zawodu.
Posiadam certyfikaty: Podstawy rynku nieruchomości oraz Twoja kariera RE/MAX
Szkolenia: ,,Moc dostrojenia” sprzedaż nieruchomości w oparciu o model DISC
,,Rozmowa telefoniczna, pozyskanie”

Znajomość języków obcych: angielski

Pasje po godzinach: żeglarstwo, sporty zimowe, tenis ziemny, wspinaczka
wysokogórska.

Aktualne oferty agenta